Silvervallen

  

Parkvägen
577 51 Silverdalen
0495-406 40

Bra parkering.
Entré i markplan.
Handikapptoalett.
Utemiljö.
Ej belagda gång och körytor.