Emådalskolan

  

Tallmovägen 1
570 84 Mörlunda
0495-24 04 81

Handikapparkering.
Trappa invändigt.
Handikapptoalett.

_______________________

Intilliggande skolbyggnad