Ombud – Konsum

  

Atlantvägen 1
570 82  Målilla
0495-200 03

Bra parkering.
Handikapparkering.
Entré i markplan.
Automatisk dörröppnare.
Ringklocka.