Stora Hammarsjöns Fiskevårdsområde

Djupsjön, Välen, Åsegöl

För vidare information:
Hultsfreds Turistbyrå
Box 509
Stora Torget 2
577 26 Hultsfred

Bra parkering
Ramper till handikappanpassade bryggor.
Stora torrtoaletter med breda dörrar.